Filmfragmenten 
- Ongeduldig rennen de kinderen door de poort het bouwdorp binnen. In het gedrang gaat Ziggy tegen de grond. Zou dat een voorteken zijn? Waarvan?
- DJ Coyote helpt hem overeind. Wat is zijn rol in het verhaal?
- Let in dit fragment op het geluid. Alweer hoor je enkel het getik en geratel van slaginstrumenten.
De klankband van BOUWDORP is opmerkelijk sober. De muziek laat veel ruimte, er is zelfs plaats voor stilte. Vaak hoor je enkel wat rammelende percussie. Het tikken en kloppen wat je hoort bij de openingsbeelden, klinkt bijna zoals de hamer- en timmergeluiden in het bouwdorp.
Hoog van op hun toren kijkt FC Cola neer op Ziggy. Kijkend door Ziggy’s ogen in zgn. ‘kikkerperspectief’ (zoals een kikker naar de wereld opkijkt) wordt de machtsverhouding duidelijk: FC Cola groot en machtig bovenaan, klaar om Ziggy te ‘vertrappelen’.
De fietsachtervolging wordt enkel door percussieve klanken begeleid. Bekijk ook eens zonder klank. Ga op zoek naar een eenvoudig ritmisch patroon om de scène te begeleiden. Laat het klanktapijt ‘dichter’ worden, naargelang de spanning in de scène wordt opgedreven. Gebruik kleine slaginstrumenten of voorwerpen die je in de klas vindt.
 
- Kan je in deze scène zien wie er als eerste ‘fysiek geweld’ gebruikt in de strijd?
- Wat lees je op Bas’ gezicht nadat hij Ziggy heeft geduwd?
Een symbolische blik op de toekomst: vrienden zullen plaats maken voor andere dingen, vriendschapsrelaties worden complexer. Hoe wordt dat duidelijk in dit fragment?