Geloof 
Bij welk geloof horen Zana en Dana?
Wat weet je hier over?
Welk filmpje hoort hier bij?
Welke wereldgodsdiensten horen bij de andere filmpjes?
In welke werelddelen/landen vinden we deze godsdiensten voornamelijk terug?
Ken je nog andere godsdiensten dan deze 5?
Geloof jij in een God? In welke God? 
Zijn er in de klas personen met een andere godsdienst dan die van jou? 
Geloof je misschien in iets anders dan in een god?