BEKAS 
Wat hebben Koerdistan, over de grenzen heen en geloof te maken met Bekas? Denk hier even over na alvorens op één van deze luiken te klikken om te ontdekken wat er achter zit.

Meer informatie: 
https://www.facebook.com/bekas.film