LOS 
Wat vond je van de film? Duid hieronder aan hoeveel sterren je de film geeft. Vul dan je mailadres en je naam in en druk op Verstuur.
Geef je score:
Uw naam:
Kijk nog eens naar het begin. Hoe proberen de filmmakers de kijkers in de juiste sfeer te brengen?
Welke technische middelen gebruiken ze?
Vind je het een geslaagd begin? Waarom wel of waarom niet?
Merk je dat het een verfilming van een boek is? Waarom wel of waarom niet?
Tom Naegels publiceerde tijdens zijn studies Taalkunde al drie romans, maar hij maakte vooral naam als felbesproken columnist voor De Standaard. Sinds hij bekend werd als columnist schreef Naegels nog de romans: Los (2005), waarmee hij ook literair doorbrak, en Beleg (2009). Hiernaast zie je hem in volle actie...
Wat is een voice-over?
Wat vind je van de scènes waar Tom zich tot de kijkers richt?
Waarom hebben de filmmakers voor deze vorm gekozen, denk je?
Zou Los beter zijn zonder die scènes, denk je? Motiveer.
Zo’n personage dat je rechtstreeks aanspreekt, heb je dat al in andere films of tv-series gezien? Zo ja, Welke?
Heeft iemand het boek gelezen? Vind je het een geslaagde »» verfilming? Waarom wel of waarom niet?
Wanneer is een verfilming van een boek geslaagd, denk je?
Geeft de film een goed beeld van wat je van het boek mag verwachten, denk je?
Heb je zin gekregen om het boek te lezen? Waarom wel of waarom niet?