AFRIKA ALS FILMLOCATIE 
Gust: “De mensen staan er dicht bij de oude folklore en dat spirituele intrigeerde me. Ik ben er heen gegaan met een print van L’OISEAU BLEU in mijn bagage. Niet met de bedoeling om er te filmen. Maar toen ik er was, ben ik beginnen schrijven. Bovendien vloog er zo’n prachtige blauwe vogel rond. Echt een droomvogel. Je kon er zo eentje kopen voor vijftig cent.”
Gust: “Een film is een leugen. Het is de kunst om vanuit die leugen een nieuwe waarheid te creëren die de echte waarheid overstijgt. Ik vind die Afrikaanse waarheid wel mooi, maar ik ben blij dat we iets gemaakt hebben dat die waarheid overstijgt. Wat roept Afrika bij ons op? Welke beelden stellen we ons voor bij dat continent? Ik wou die Afrikaanse problematiek niet benadrukken maar ik ben hem ook niet uit de weg gegaan. Bafiokadié heeft een hongerbuikje en dat heb ik ook geregistreerd, zonder meer.”
 
- Ga op internet op zoek naar foto’s en geluiden die passen bij het beeld dat jij hebt van Afrika. Waarom kies je net deze foto’s en geluiden?
- Stemmen die beelden  en geluiden overeen met de beelden en geluiden uit BLUE BIRD? Waarin verschillen/gelijken ze?
- Zou je dezelfde beelden / geluiden kiezen voor Europa? Hoezo?
- Heeft het bekijken van Blue Bird jou beeld van Afrika beïnvloed? Hoezo?

arrowlinks arrowrechts
Gust: “In Togo hebben ze de slechte gewoonte om in december de hele boel in brand te steken. Dat verhoogt wel de vruchtbaarheid van de grond, maar tezelfdertijd verarmt dat het land. Het biedt geen meerwaarde voor de landbouw en het is erg gevaarlijk bovendien.”
still feu de brousse invoegen

- Ga op internet op zoek naar meer info over deze ‘feu de brousse’ en over de gevolgen die deze traditie heeft voor de bevolking en het landschap
Laat de leerlingen met een webcam foto’s maken van de klas of hun eigen leefomgeving (buurt, straat, school…) en bekijk ze in de groep.

- Welke kleur overheerst?
- Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de eigen omgeving en die uit de film?
- Zijn er ook gelijkenissen?
- Hebben ze ‘typische’ beelden uit hun omgeving in beeld gebracht of heb eerder gekozen voor ongewone omgevingsbeelden? Vanwaar die keuze?
Gust: “Toen we aan de zee filmden, zo’n 600 km van het dorp, durfde geen enkele Togolees van onze filmploeg achteraf in die prachtige zee springen. Ze konden de bodem niet zien en dat maakte hen achterdochtig en bang. Enkel Bafiokadié was moedig genoeg en spurtte als een kleine waaghals de golven in. "
Water is heel belangrijk in Togo. Waarom zou dat zijn?
Wat kan je online vinden over de betekenissen die de Togolezen geven aan water?