Shahada 
Wat vond je van de film SHAHADA? Hieronder zie je een aantal sterren. Geef je waardering over de film door een aantal sterren aan te duiden. Hoe meer sterren je aanduidt, hoe beter je de film vond. Geef ook je naam en e-mail adres in.
Geef je score:
Uw naam:
“De informatie die we van de media over de islam en de moslims krijgen boezemt angst in. En er zijn helaas mensen die denken dat die informatie een volledig beeld geeft. Ik wil met deze film laten zien dat dit onjuist is. Neem de tijd om deze film te bekijken en zo een andere kijk te krijgen op deze vreemde religie die toch vlakbij is. Je hebt er elke dag mee te maken, via de kruidenier op de hoek, of de taxichauffeur, je buren of collega's.” (Regisseur Burhan Qurbani)

De vijf pijlers van de islam
De hadj: de bedevaart naar Mekka
De salat: de gebeden
De zakat: het geven van rituele aalmoezen
De saum: het vasten tijdens de ramadan
De sjahada: de geloofsbelijdenis

Is het voor moslimjongeren die opgroeien in een westerse maatschappij moeilijker om te gehoorzamen aan de strenge regels van hun geloof? Hierboven vertellen vier moslims over hun ervaringen.
- Heb jij een geloof? Wat betekent jouw geloof voor jou?
- Moet je gelovig zijn om in conflict te liggen met je geweten? Of kunnen ook niet-gelovigen worstelen met een schuldgevoel?
- Wie of wat vertelt jou wat goed en fout is?